Auto Elektronik Dariusz Klyta - Uwaga

Auto Elektronik Dariusz Klyta UWAGA

Auto Elektronik Dariusz Klyta Dwernickiego 19

Osoba w postaci Dariusza Klyta posługuje się adresem Dwernickiego 19 m.43 bez podstawnie. W CEIDG działalność została wykreślona z tego adresu, gdyż Pan Dariusz Klyta podał fikcyjny adres. Nie ma własności do mieszkania Dwernickiego 19 m.43, ani też żadnych innych pozwoleń na prowadzenie działalności pod tym adresem. Posługuje się wyżej wymienionym adresem bez podstawnie twierdząc, że należy do niego.

Auto Elektronik Dariusz Klyta Miejsce działalności

Miejsce działalności jest nam nieznane, charakter działalności Dariusz Klyta Auto Elektronik również jest nieznane. Sama nazwa wskazuje, że zajmuje się on elektroniką samochodową jednakże stan wiedzy i doświadczeń nie jest nam znany. Na pewno działalność przez niego prowadzona nie znajduje się pod adresem Dwernickiego 19/43 04-377 Warszawa.

Czy NIP Auto Elektronik Dariusz Klyta jest aktywny?

Nie mamy informacji na ten temat. Listownie przychodzą listy od firm windykacyjnych na adres Dwernickiego 19/43 04-377 Warszawa, ale są automatycznie zwracane, gdyż Pan Dariusz Klyta nie prowadzi działalności pod tym adresem, nie zamieszkuje owego mieszkania i nie jest znany Właścicielowi mieszkania. Osoba podała adres błędnie lub skłamała podczas zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po zweryfikowaniu danych przez CEIDG firma została wykreślona z tego adresu, ale nadal widnieje na różnych portalach ogłoszeniowych pod tym adresem – co jest wprowadzaniem w błąd potencjalnych odbiorców.

Podsumowując Auto Elektronika Dariusz Klyta

Nie istnieje pod wskazanym adresem, nieznana jest właścicielowi osoba Dariusza Klyta. Nieznana jest tożsamość, nieznana jest charakterystyka prowadzonej działalności przez Pana Dariusza Klytę. Nieznane jest miejsce zamieszkania, ani inne dane osobowe wyżej wymienionej osoby.

Jeśli szukasz informacji o Auto Elektronik Dariusz Klyta – tutaj je znalazłeś.