Erich Fromm: koncepcja miłości

Erich Fromm – niemiecki filozof, socjolog, psycholog tudzież psychoanalityk – stworzył niezwykle utopijną wizję postrzegania miłości. Uważał, że jest wzniosłą sztuką, której każdy może się nauczyć, jeżeli tylko wykaże inicjatywę. Powinno się zatem postępować z nią tak, jak z każdym gatunkiem maestrii: począć od perfekcyjnego opanowania teorii, poczym skupić się nad jej praktyką.

Miłość jest drzemiącą w każdym człowieku potęgą. Nigdy nie pozostaje bierna, czasem bywa jednak „uśpiona” przez obawę, że może sprowadzić ból i cierpienie. Istota ludzka powinna nauczyć się ją wyzwalać ze swojego wnętrza. Kluczem do tego jest konsekwentne działanie, połączone z uporem tudzież silnie zmotywowane jakimś czynnikiem. „Miłość to troska o drugą osobę”, nie można więc tylko jej przyjmować – trzeba ją także dawać, obdarzać czułością bliskich nam ludzi. laptopy polesingowe Bielsko Biała

„Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie.”
– E. Fromm

Termin „dojrzałej miłości” wg Fromma polegał na:

– dawaniu całego siebie innym (więcej radości bowiem czerpiemy wówczas, gdy mamy możliwość ofiarowywania niż brania)
– trosce o dobro bliskiej nam osoby (w sytuacji, w której budzi nasze głębokie zainteresowanie, bądź potrzebuje pomocy tudzież wsparcia)
– odpowiedzialności za zaspakajanie potrzeb ukochanej/ukochanego (przede wszystkim filozof nakazywał skupiać się na psychice oraz wartościach etyczno-moralnych)
– poszanowaniu odmiennego zdania, poglądów drugiego człowieka (nie można go ograniczać, zabijać w nim indywidualności; musi mieć świadomość, że zawsze i wszędzie będzie mógł wypowiedzieć swoją opinię)
– starannym poznaniu drugiej osoby (taktyka powinna być prowadzona powoli i dokładnie)

Erich Fromm dokonał również rzetelnej klasyfikacji miłości, wprowadzając nowe jej rodzaje. Należą do nich:

– miłość braterska (nie występuje tylko pomiędzy rodzeństwem, ale również stanowi istotny składnik przyjaźni – musi kierować się dobrem o interesy drugiego człowieka; przekonaniem, że w trudnych chwilach będzie się wzajemnie wspierać i pocieszać)

– miłość matczyna (bezgraniczna, pełna poświęceń)

– miłość do samego siebie (akceptacja swojej osobowości, jednak nie można mylić jej z zadufaniem oraz wywyższaniem się)

– miłość do Boga

– miłość erotyczna(musi być oparta na zespoleniu – nie tylko uczuciowym, ale również poprzez wspólne decyzje, dotrzymywanie obietnic; w jej skład wchodzi zakochanie i czynnik świadomy)

„Miłość nie jest produktem seksualnego zaspokojenia, lecz seksualne zadowolenie – a nawet tak zwana technika – jest rezultatem miłości.”
– E. Fromm

Alicja Paluch

Sposnoruje nas komputery Warszawa